Vattenbehandling Pannkemikalier

Vi har två pannvattenbehandlingsskemikaler som är väl beprövade inom ånganläggningar, både inom industri och på fartyg. Boiler Water Treatment P770 och Boilet Treatment BT4.

Storsäljaren Boiler Water Treatment P770
Kraftfull pannvattenbehandling med korrosionsskydd
Egenskaper
BWT är ett kraftfullt additivpaket till pannvatten som förhindrar både avlagringar och korrosion. BWT:s unika sammansättning ger pannan skydd mot slitage och korrosion genom såväl kemiska som fysikaliska processer. BWT kan användas i alla system som är gjorda för pannvattenprodukter. Verkar även på äldre pannor i mycket dåligt skick genom att avlägsna skadlig beläggning och bygga upp ett kraftfullt korrosionsskydd. Man får då initialt en slambildning som lätt avlägsnas genom upprepade vattentömningar av pannan.

BWT innehåller kraftfulla inhibitorer som:

  • Skyddar mot korrosion genom att avlägsna syret
  • Skyddar mot korrosion genom att avlägsna skadliga avlagringar
  • Skyddar mot korrosion genom att ge ett kraftfullt ytskydd
  • Skyddar mot korrosion genom att komplexbinda korrosionsframkallande ämnen.
  • Skyddar mot korrosion genom att ställa in rätt pH
  • Dispergerar samt sedimenterar slam, vilket underlättar blåsning av pannan
  • Dämpar skum vilket minskar risken för överkokning

Finns i tre förpackningsstorlekar 5l, 25l och 200 l.
Rekommenderat pris för 25l är 2760 kr ex. moms.

Boilet Treatment BT4 Tanninbaserad
Flytande tanninbaserad pannkemikalie som reduserar mängden fritt syre, bygger upp ett korrosionsskyddande skikt på ståldelar, miskar uppbyggnad av pannsten.
Produkten kräver att vattnets pH hålls högt. Produkten används tillsammans med lämplig produkt, te.x. P770.