Ångmaskinsoljor

Blomströms Teknik utvalda sortiment för ångmaskiner och järnvägar kmorris_25l_tin_-_golden_film_220_bearing_oilan delas in i följande:
· Ångcylinderoljor för invändig smörjning, ventilbröst/spindlar, gejdrar/ gejdplan, länkage och allmän smörjning.
· Lageroljor för lager, kugghjul/ växlar, gejdrar/gejdplan, smörjdynor och allmänna
järnvägsapplikationer
· Smörjmedel för äldre dieselmotorer
· Specialoljor

Morris Lubricants har utvecklat detta skräddarsydda produktsortiment för ångmaskiner och järnvägsmateriel baserat på lång erfarenhet genom samarbete med järnvägar och ångentusiaster. Företaget startades 1869, så man besitter lång erfarenhet även av äldre användningsområden. Alla Morris ångprodukter är framtagna och blandas med precision och omsorg för att uppfylla de stränga kraven i BS EN ISO9001 2000 och BS EN ISO14001 2004. Alla kvalitéer för järnvägar har utformats
speciellt för att uppfylla specifikationskraven i British Rail Schedule Number MT276. Morris bedriver än i dag produktutveckling av dessa produkter och har 2011 introducerat ett antal nya cylinder och lageroljor för att passa nuvarande förhållanden på museijärnvägar. Produktsortimentet understöds av erfarna tekniker som vi på Blomströms teknik har tät kontakt med.

Broschyr ångmaskinssmörjmedel